Josh Gordon was sent to New England, and his start has already taken some … interesting turns. Everybody has their own version of Gordon trade...